J) Gezondheidsrisico’s glazuren

Gezondheidsrisico’s van glazuur worden bepaald door de grondstoffen in het glazuur die gebruikt.

Het betreft risico’s van stoffen in ongebakken toestand

Vele grondstoffen die we gebruiken bij het glazuren zijn ongezond!  Neem de nodige voorzorgen als je gaat glazuren!  Gebruik stofmasker en handschoenen.  Probeer zo weinig mogelijk te werken met de droge stoffen.  Vermengd met water is er minder risico op verstuiven en dus ook inademen.  Als je gaat spuiten verstuif je het glazuur weer.  Maak daarom gebruik van een goeie spuitcabine met afzuigsysteem en watergordijn.

Deze grondstoffen zijn niet alleen schadelijke voor onze gezondheid maar ook voor het milieu.  Giet restjes niet zomaar door de gootsteen.  Het gebruik van bezinkbakken kan ook al een hulp zijn om zorg te dragen voor het milieu.

Aluminium

Aluminium wordt slecht opgenomen door de maag.

Er is ook een gevaar bij het inademen.  Er kan longfibrose of stoflong ontstaan.  Het geeft een verbreding en verharding van het bindweefsel of steunweefsel in de longen.  Hierdoor vertraagd de gasuitwisseling tussen de lucht in de longblaasjes en de bloedvaten in het bindweefsel.

Symptomen: kortademigheid, hoesten (droge hoest), chronische bronchitis.

Antimoon

Antimoon is uiterst giftig!  Een opname van 0,1 gram kan dodelijk zijn.  Bij fatale gevallen treedt de dood in binnen een paar uur.

Antimoon wordt vooral opgenomen in het lichaam via de maag.

Symptomen: heftig braken, waterige diarree, uitdroging, gedaalde lichaamstemperatuur, langzame ademhaling.

Chronische blootstelling kan longontsteking veroorzaken, er kan vochtophoping ontstaan en een vertraagde doorbloeding.  Antimoon hoopt zich op in lever, schildklier en hart waardoor hartritmestoornissen kunnen veroorzaakt worden.

Bariumcarbonaat

Bariumcarbonaat is heel giftig!  Daarbij moet worden rekening gehouden met de snelle opname ervan door het lichaam.  Er wordt over het algemeen aangenomen dat 3 tot 4 gram dodelijk is.

Langs de longen wordt 60 tot 80% opgenomen.  Via de darmen wordt zo goed als alles opgenomen.  Hierdoor komt het in het bloed terecht waardoor stoornissen in het electrolytenhuishouding (barium-ionen verdringen kalium-ionen) ontstaan.  Dit geeft intense stimulatie van spieren met onwillekeurige spiersamentrekkingen (spasmen), stimulatie van spijsvertering met braken, krampen en diarree en stoornissen van het hartritme.

Boorzuur en borax

Zij worden opgenomen door de maag en door kapotte huid.

De vergiftigingsdosis voor volwassenen is 15 gram, voor kinderen is dit 5 gram.

Symptomen: prikkeling van de spijsvertering met braken en diarree, hoofdpijn, slaptegevoel en huiduitslag.  Het kan nierafwijkingen geven en shock.

Chroom

Chroom wordt opgenomen via de maag, longen en huid.

Bij Cr2O3 is een dosis vanaf 1 – 2 gram dodelijk.

Bij Cr2O7 is een dosis vanaf 0,5 – 1 gram dodelijk.

Het is zeer kankerverwekkend als het in een oplosbare verbinding wordt gebruikt, bv als Ca –chomaat.

Symptomen: de chronische effecten op de huid zijn allergie en chronische zweren.  Het kan verzwering van het neusslijmvlies met perforatie van het neustussenschot veroorzaken.  Op het strottenhoofd, de luchtwegen en de longen veroorzaakt het ontstekingen.

Bij acute vergiftiging: maag- en darmpijn met braken (groen) en later bloederige diarree en verstoorde nierfunctie met bloed in de urine.

Kleistof

Kan door het aanwezige siliciumoxyde verharding en verbreding van het bindweefsel (steunweefsel) in de longen veroorzaken (longfibrose).

Ook veldspaten en andere samengestelde stoffen die siliciumoxyde bevatten kunnen na verloop van tijd longsilicose veroorzaken.

Kobalt

Wordt gebruikt als carbonaat, oxyde en sulfaat.

De opname gebeurt voor 50% door de maag.  Uitscheiding gebeurt langs de gal.  Het koper zelf is minder giftig dan de zouten.  Het sulfaat (CuSO4) is zeer giftig!

Symptomen: bij acute vergiftiging door sulfaat ga je blauwgroen braken, krijg je diarree, stuipen, bloedafbraak, hartkloppingen en hoofdpijn.

Dit kan bij opname van het lichaam van 1 gram – 100 gram.

Het inademen van koperstof geeft een griepachtig effect: “koperkoort”, wat na 24 uur weer weg is.

Loodmenie

Is heel giftig!!!

Loodmenie wordt voor 10% opgenomen door de maag en voor 30% door de longen.  Het wordt dan voor 90% opgeslagen in het skelet.

Een acute loodvergiftiging komt zelden voor.  Lood stapelt zich gedurende het leven langzaam op in het beenmerg en heeft na verloop van tijd bloedarmoede als gevolg.

De symptomen van loodvergiftiging zijn: hevige buikpijn, bloedarmoede, nier- en zenuwfunctiestoornissen.

Oplosbare loodverbindingen zijn giftiger dan minder oplosbare.

Lithiumcarbonaat

Lithium wordt zeer snel opgenomen maar ook snel afgebroken en uitgescheiden via de urine.  Alleen lithium-hydride wordt als gevaarlijk beschouwd.

Het geeft aantasting van het centrale zenuwstelsel en van de nieren.

Magnesium

Als carbonaat, MgCO3

Wordt slecht opgenomen door de maag.

Bij inademing kan zoals bij koper, een soort metaaldampkoorts ontstaan, die een soort griepachtig gevoel geeft.

Verder is magnesium niet toxisch en veroorzaakt het ook geen longfibrose bij inademing.  Magnesium vertraagt de genezing van wonden als het er mee in contact komt.

Mangaan

Als MnO2

Is heel giftig!!!

Wordt slecht opgenomen door de maag en uitgescheiden door de gal.  Het wordt bij intoxicatie vooral opgenomen via de longen.  Inademing kan longontsteking en metaaldampkoorts veroorzaken.

Bij langdurige blootstelling kunnen hersenletsels ontstaan.

Nikkel

Ni2O3

Het onoplosbare nikkelstof is kankerverwekkend voor de longen en neusslijmvlies.

Kan allergische huidreacties geven bij contact met de huid.

Strontium

Wordt gebruikt in de vorm van carbonaat en is volkomen ongevaarlijk.

Tinoxyde

Tinoxide wordt slecht opgenomen door het lichaam en is daardoor ook één van de ongevaarlijke grondstoffen die we in het atelier gebruiken.

Titaan

Titaan wordt slecht geresorbeerd zowel in de longen als in de maag.  Het geeft geen duidelijke vergiftigingsverschijnselen.

Vanadiumpentoxyde

Na 8 uur blootstelling aan 1mg/m³ vanadiumstof ontstaat acute intoxatie.  30 mg vanadium kan dodelijk zijn.

Inademen kan bronchitis veroorzaken.

Vanadiumpentoxyde kan ook brandende ogen en eczeem geven.

Symptomen bij acute vergiftiging: maag- en darmklachten, nierfunctiestoornissen, droge hoest, trillen.

Bij een chronische vergiftiging onstaat een groenzwarte verkleuring van de tong.

Zinkoxyde

Wordt in de maag slecht opgenomen.

Inademen kan metaaldampkoorts veroorzaken.

Zinkzouten hebben een etsende werking op de maag en darm, waardoor klachten kunen ontstaan.

Zirkoonoxyde

Wordt slecht opgenomen

Is over het algemeen ongevaarlijk.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het gebruik van stofmasker en handschoenen is verplicht bij het glazuren!!

Glazuren gebeurt ook best in een aparte ruimte waar ook de glazuurcabine (met afzuigsysteem, watergordijn en bezinkbak) staat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s